Gyakran ismételt kérdések

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A TELC NYELVVIZSGÁKKAL KAPCSOLATOSAN

 

Hány éves kortól lehet jelentkezni a nyelvvizsgára?

Nyelvvizsgára minden, a vizsga évében a 14. életévét betöltő személy jelentkezhet.

Hogyan tudom leadni a jelentkezésemet a nyelvvizsgára?

A vizsgára való jelentkezését megteheti személyesen, e-mailen, faxon, postai úton jelentkezési lap és a vizsgadíj befizetéséről szóló bizonylat másolat leadásával vagy online, a felhasználó fiókjába bejelentkezve. Személyes jelentkezésre a TIT-TELC Nyelvvizsgaközpontban van mód, ügyfélszolgálati időben (H-Cs: 12:00-17:00), vagy a választott vizsgahelyeken, melyek listáját megtalálja a „KAPCSOLAT" menüpont alatt.

Vizsgajelentkezés csak a vizsgadíj befizetésével együtt érvényes.

Hol kaphatok csekket, hogy be tudjam fizetni a vizsgadíjat?

A papír alapú jelentkezési lap mellé csekket a TIT-TELC Nyelvvizsgaközpontban vagy annál a vizsgahelynél kaphat, ahol vizsgázni szeretne, de intézheti a befizetést banki utalással, vagy rózsaszín postai utalványon is. A TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont Ügyfélszolgálatán bankkártyás fizetésre is lehetőség van.

Ha a honlap felületén (online) szeretnék jelentkezni a nyelvvizsgára, hogyan kell befizetnem a vizsgadíjat?

Online jelentkezéskor banki átutalással a 11708001-20522234-00000000 számlaszámra (a számlatulajdonos a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat), vagy a honlapon bankkártyás fizetéssel kell befizetni a vizsgadíjat, mivel csak ebben az esetben tudjuk megfelelően párosítani a befizetést és a jelentkezést! Az online jelentkezésnél a befizetés határideje a jelentkezési határidő, pótjelentkezésnél pedig a pótjelentkezés határideje. Az átutaláskor a közlemény rovatba be kell írni a regisztráció után a honlapra kiírt, és e-mailben is elküldött befizetési azonosítót.

Mit tegyek, ha a jelentkezésemet már leadtam, de mégsem tudok a vizsgán részt venni?

Vizsgahalasztásra a vizsgát megelőzően a Vizsganaptárban rögzített időpontig van lehetőség, ennek díja 5000 Ft. Kérelmet benyújtani felhasználói fiókján keresztül, vagy kinyomtatott űrlap segítségével lehetséges. Vizsgahalasztás kérhető bármelyik vizsgaidőpontunkra, vagy halaszthat bizonytalan időre is, ebben az esetben kérjük, figyelje a honlapunkon található jelentkezési határidőket, és azokat betartva e-mailben jelezze, hogy melyik vizsgára szeretne jönni.

Mit vigyek/mit nem vihetek a vizsgára magammal?

A vizsgára hozzon magával két - azonosításra alkalmas – fényképes, érvényes igazolványt, ceruzát, radírt, tollat.A vizsga időtartamára való tekintettel hozhat még magával inni- és ennivalót.

A vizsgán tilos szótárt, telefont vagy egyéb telekommunikációs eszközt, média-lejátszót használni!

Mit tegyek, ha csak egy érvényes igazolványom van?

A vizsgán a két fényképes, érvényes igazolványt a könnyebb beazonosítás miatt kérjük.

Amennyiben a vizsgázó csak egy fényképes igazolvánnyal rendelkezik (és ha az egy érvényes személyi igazolvány, jogosítvány, vagy útlevél) úgy is le tud vizsgázni, azonban erről a vizsga helyszínén jegyzőkönyv készül. A diákigazolványt csak másodlagos igazolványként tudjuk elfogadni.

Nem arra a helyszínre osztottak be, mint ahová/ahol leadtam a  jelentkezésemet. Valóban az e-mailben kapott helyszín a helyes?

Igen, a vizsga helyszíne eltérhet a vizsgahely címétől (azaz a jelentkezés helyétől). A jelentkezés során megadott címek általában a vizsgahelyek székhelyei (csak irodák), amelyek a vizsga lebonyolítására nem  mindig alkalmasak. Ezért gyakran külső, akkreditált helyszíneken, pl. iskolákban szervezzük meg a vizsgákat. Az e-mailben küldött helyszín így helyes.

Tollal vagy ceruzával kell írni? Miért használható ceruza?

A TELC nyelvvizsgáin, Magyarországon mindkét íróeszközt lehet használni. Mi a ceruzát javasoljuk a „satírozós" feladatoknál, hiszen a gépi feldolgozás miatt a vizsgázó csak ezzel az eszközzel tud javítani a válaszlapon. A vizsga végén lehetőséget adunk a ceruzával kitöltött válaszlap tollal való átírására. A levélfeladat vagy más produktív feladat esetében a vizsgázónak el kell döntenie, melyik íróeszközt használja.

A TELC vizsgadolgozatait (satírozós feladatok) gépi erővel, szkenneléssel javítják Frankfurt am Mainban. A szkenner (számítógép) - ellentétben az emberrel - csak az egyértelmű megoldást tudja értelmezni. A válaszlapon ezért a rossz választ csak radírozással tudják a vizsgázók javítani, az „áthúzás", „csillagozás", „nyilazás" nem lehetséges.

Használhatok-e a vizsgán szótárt vagy más segédeszközt?

Nem. A TELC vizsgáin, Magyarországon nem lehet szótárt vagy más segédletet használni.

Mit tegyek, ha a vizsga napján előre szeretnék kerülni szóbeli vizsgán (terhesség, vonatindulás, egyéb okok miatt)?

Igényét a jelentkezéssel egy időben jelezze felénk, akár a jelentkezési lapján, vagy e-mailben a [email protected] címre, vagy online a megjegyzés rovatban. Erre legkésőbb a pótjelentkezési határidőig van lehetőség, ezt követően sajnos nem tudunk ilyen kérést figyelembe venni.

Kérhetem-e, hogy ismerőssel kerüljek párba a szóbeli vizsgán?

Nem, erre nincs lehetőség. A szóbeli párokat véletlenszerűen alakítjuk ki, így a vizsga napján tudja csak meg a vizsgázó, hogy kivel kerül párba a szóbeli vizsgán.

Miért készül hangfelvétel a nyelvvizsgák beszédkészség részén?

2016. február 1-ét követően a telc vizsgarendszer államilag elismert, akkreditált nyelvvizsgái (azaz az angol B1, B2 és C1, valamint a német A2, B1, B2 és C1 szintek) esetében kötelező lesz a beszédkészség vizsgarészeken hangfelvétel készítése. 

2016. február 1-én hatályba lép a NYAK (Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ) új Akkreditációs Kézikönyve, s ennek nyomán szükséges az, hogy a fenti, akkreditált vizsgákra jelentkezők minden esetben hozzájáruljanak ahhoz, hogy a szóbeli vizsgarész beszédkészség feladatairól hangfelvétel készüljön. A beleegyezés a későbbiekben nem módosítható, s amennyiben nem egyeznek bele a hangfelvétel készítésébe, úgy nem lesz lehetséges ezeken a vizsgákon résztvenni. 

A nem akkreditált, honosítható nyelvvizsgák (angol A2, valamint francia, olasz, orosz, spanyol, török nyelvek) esetében továbbra sem készül hangfelvétel a szóbeli vizsgarészen.

Mit tegyek, ha sérelem ért a vizsga során?

Amennyiben sérelem érte, vagy panasszal szeretne élni a vizsgát illetően, akkor azt feltétlenül a vizsga helyszínen tegye meg. A panaszról minden esetben jegyzőkönyv készül.

A helyszínen nem jegyzőkönyvezett sérelmeket utólag sajnos nem tudjuk figyelembe venni.

Mit tegyek, ha betegség, vagy egyéb akadályoztatás miatt nem tudtam részt venni a vizsgán?

Ebben az esetben orvosi igazolás másolatával, halasztási kérelem kitöltésével kérheti – méltányosságból – a vizsgája más időpontra való áthelyezését. A kérvénye elbírálásáról értesítést küldünk. A vizsgahalasztás díja 5000 Ft.

Mikor derül ki a vizsgaeredményem?

A vizsgaeredményt a vizsga után legkésőbb 30 napon belül tudja megtekinteni online a www.telc.hu oldalon a felhasználói fiókján keresztül. Bejelentkezés után a „Jelentkezéseim, kérelmek, eredmények" menüpontban az aktuális vizsgaidőpontra, majd a lap alján, a kékszínű „Részletek, eredmények" pontra kattintva láthatja az eredményét. Amennyiben nem tud fiókjába bejelentkezni, fontos, hogy ezt mielőbb jelezze a vizsgahelyének.

A vizsgahelyek telefonon nem adhatnak ki eredményt.

Hogyan számolják ki a vizsgaeredményemet?

Erről érdemes elolvasni a honlapunkon található, az adott nyelvhez és szinthez tartozó értékelési útmutatót. Az alapfokú (B1), középfokú (B2), valamint a felsőfokú (C1) államilag elismert nyelvvizsgáknál azonos a számítási eljárás (de a ponthatárok nem).

Az eredmény megállapítása a magyar jogi szabályozásnak megfelelően történik, ami eltérhet a más országokban a TELC-nél megszokott ponthatároktól.

Mi számít „sikeres" nyelvvizsgának angol és német nyelvből?

Akkor sikeres a komplex nyelvvizsga, ha az írásbeli és a szóbeli vizsgán külön-külön is eléri a 60%-ot, továbbá készségenként (olvasott szöveg értése, fogalmazási készség ­– azaz levélírás –, hallott szöveg értése, beszédkészség) legalább 40%-ot.

Amennyiben csak vagy az írásbeli, vagy csak a szóbeli vizsgarészen teljesítette a minimum 60%-ot és készségenként a 40%-ot, akkor az elért vizsgarészről részvizsga bizonyítványt állítunk ki angol és német nyelvből.

Mit tegyek, ha meg szeretném tekinteni a vizsgadolgozatomat?

A vizsgadolgozat megtekintését írásban kell kérni a Vizsgaközponttól online, a felhasználói fiókjába bejelentkezve, vagy a honlapunkról is elérhető megtekintési kérelem űrlap határidőig történő benyújtásával. Az űrlapot elküldheti e-mailben ([email protected] címre), vagy faxon a 06-1-327-89-12-es számra, vagy postai úton. Mindig csak a legutolsó vizsgaidőszak vizsgadolgozatai tekinthetők meg.

A megtekintési esemény időpontja és a szükséges határidők minden vizsgaidőszak esetében a honlapról elérhető aktuális Vizsganaptárban találhatók. A megtekintésre a Vizsgaközpont hivatalos helyiségében, Budapesten kerül sor. A vizsgadolgozat megtekintésén nagykorú vizsgázó csak egyedül vehet részt. Kiskorú vizsgázó esetén egy szülő vagy gondviselő is részt vehet a vizsgázóval együtt a megtekintésen.

A megtekintés során saját megoldásairól kizárólag kézzel, a Vizsgaközpont által biztosított papírra és a helyben kapott írószerrel készíthet másolatot. A másolat készítésére legalább 45 percet biztosítunk. Képrögzítő eszköz használata tilos a megtekintés során.

A nyelvvizsga-feladatok, illetve a megoldókulcs szerzői jogvédelem alatt állnak, másolásuk, eltulajdonításuk, jogtalan felhasználásuk tilos.

Mit tegyek, ha a vizsgaeredmény felülvizsgálatát szeretném kérni?

A vizsga eredményének közlése után 15 napja van a felülvizsgálati kérelem beadására. Ezt első fokon a Vizsgaközpontnak (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) kell benyújtani írásban, az aktuális Vizsganaptárban megjelölt határidőn belül (online, vagy személyesen, vagy e-mailben a [email protected] címre, vagy faxon a 06-1-327-89-12-es számra, vagy postai úton a fenti címre).

A Vizsgaközpont vezetője a benyújtástól számított 15 napon belül hozza meg döntését és ezt követően postai úton küld értesítést. Méltányossági kérelmet a vizsgaközpont vezetője nem tud elfogadni, mivel minden vizsgázót egyenlő elbírálásban kell részesítenünk. A Vizsganaptárban megadott határidőt követően beküldött kérelmeket sajnos nem áll módunkban elfogadni.

A felülvizsgálat nem azonos a vizsgadolgozat megtekintésével!

Mit tegyek, ha az angol vagy német vizsgámnak csak a fele sikerült (csak szóbeli vagy csak írásbeli államilag elismert bizonyítványt kaptam), de nekem komplex államilag elismert bizonyítványra van szükségem?

Ebben az esetben a sikeres vizsgarészt nem kell megismételnie. Részvizsgára való jelentkezéskor nem kell a teljes vizsgadíjat befizetni. Az államilag elismert írásbeli és szóbeli bizonyítvány együttes bemutatása egyenértékű a komplex bizonyítvánnyal. A részletekről a www.nyak.hu honlapon olvashat. Ez a lehetőség csak az államilag elismert (csak német nyelvből) A2 (belépőszint), (angol és német nyelvből), B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) nyelvvizsgáknál áll rendelkezésre jelenleg.

Hogyan működik az eredmény beszámítás az államilag nem elismert vizsgáknál?

Az államilag nem elismert vizsgák esetében akkor tudunk komplex nemzetközi nyelvvizsga bizonyítványt kiállítani, ha egy naptári éven belül teljesíti mindkét vizsgarészt. Akkor sikeres a részvizsga, amennyiben teljesítette a minimum 60 %-ot.

Csak komplex eredmény honosítható Magyarországon. A TELC vizsgarendszer részvizsga eredménye más vizsgarendszer részeredményével nem illeszthető össze komplex eredménnyé.

Mi a további teendőm, ha sikeres (komplex) nemzetközi bizonyítványt szereztem francia, olasz, spanyol vagy török nyelvből, de nekem magyar államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványra van szükségem?

Jelenleg csak a komplex bizonyítványt honosítják Magyarországon. Az eljárást az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja (NYAK) végzi. A további részletekért kattintson a www.nyak.hu honlapra.

Meddig érvényes a kiállított részvizsga bizonyítvány?

Angol és német nyelvből kiállított részvizsga bizonyítványnak nincsen elévülési ideje. Nemzetközi vizsgáink esetén a megszerzett részeredmény a következő naptári év végéig érvényes.

Mikor kapom meg a vizsgabizonyítványt?

Az eredményközlést követően 30 napon belül elkészülnek az első bizonyítványok, az elkészülésről e-mailben, valamint a honlapunkon adunk tájékoztatást.

A bizonyítványt átvenni azon a vizsgahelyen tudja, ahol a vizsgára regisztrált (személyesen, vagy online). Az átvételhez fényképes, érvényes személyazonosításra alkalmas igazolványra van szükség, kérjük, ezt feltétlenül vigye magával.

Mit tegyek, ha nem tudom átvenni személyesen a nyelvvizsga-bizonyítványomat?

Két tanúval hitelesített meghatalmazást írhat bárkinek, akinek érvényes, fényképes személyazonosító igazolvány felmutatása ellenében kiadjuk a bizonyítványát.

Bizonyítványt postázni csak külön, írásban történő kérelem esetén tudunk utánvétellel. (Az utánvétel díja kb. 2000 Ft.)

Mit tegyek, ha nekem előbb van szükségem a vizsgabizonyítványra, vagy az eredményre?

Sem az eredmények érkezését, sem a bizonyítványok hamarabbi kiállítását nem tudjuk befolyásolni. Az elért eredményről (az eredményhirdetés után) hivatalos igazolást tudunk kiállítani, melyhez egy kérelmet kell kitölteni. Az igazoláson személyes adatai, a vizsga típusa és a nemzetközi bizonyítvány/eredménylap száma fog szerepelni, a kiállítás díja 2000 Ft.

Jogszabály szerint ez az igazolás nem elegendő a felsőoktatási oklevél kibocsátáshoz.

Mit tegyek, ha elírás történt a bizonyítványomon, hogy tudom javíttatni?

Ha a személyi adatokban kell javítást végezni (pl. születési hely vagy születési idő javítása), és az elírás a TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont, vagy az adott vizsgahely figyelmetlenségéből adódott, úgy díjmentesen intézzük az eljárást.

Születési hely vagy születési dátum javítása esetében új államilag elismert bizonyítványt nem tudunk kiállíttatni, a helyes adatokról a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) által kiállított hatósági igazolást tudunk adni.

Amennyiben az 1 éven belüli vizsga esetében előforduló névelírás a jelentkező saját hibájából történt, úgy a bizonyítvány javítás díja 2500 Ft, a nemzetközi bizonyítvány és az eredménylap javítása 2500 Ft.

A javítás díja postai sárga vagy rózsaszín csekken, illetve átutalással (11708001-20522234-00000000 bankszámlaszámra, a számlatulajdonos a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) is befizethető.

Bizonyítvánnyal kapcsolatos kérelmet benyújtani online a www.telc.hu oldalon a felhasználó fiókján keresztül, vagy a letölthető nyomtatványok között található űrlap segítségével lehet. A kérelemhez csatolni szükséges javítástól függően az eredeti bizonyítványt, vagy annak másolatát, illetve díjfizetés esetén a befizetés igazolását.

Mit tegyek, ha elveszítettem az államilag elismert bizonyítványomat, hol tudok újat igényelni?

Új bizonyítványt nem áll módunkban kiállítani, de a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) hivatalos igazolást ad róla, kérelem alapján. A www.nyak.hu oldalon érdeklődhet a kérelem részleteiről.

Mit tegyek, ha megváltozott a személyi igazolvány számom/lakcímem/e-mail címem/ telefonszámom?

A módosítást könnyen intézheti az online felhasználó fiókjába bejelentkezve, saját fiókjára kattintva, vagy e-mailben, vagy személyesen azon a vizsgahelyen, ahol a vizsgára jelentkezett.