GYIK

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

Hány éves kortól lehet nyelvvizsgát tenni?

A 182/2009. (IX.10) Kormányrendelet 3§ 1. bekezdés alapján) nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

Mennyit lehet késni a nyelvvizsgáról?

Az írásbeli és/vagy szóbeli vizsgára késve érkező vizsgázók nem tehetnek vizsgát.

Elvesztettem a nyelvvizsga-bizonyítványomat. Kaphatok-e újat?

A bizonyítvány elvesztése esetén ugyanarról a vizsgáról a vizsgázó számára nem állítható ki második bizonyítvány, a vizsgázó csak egy hivatalos igazolást, ún. másodlatot kaphat. Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról hatósági igazolást (másodlatot) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni. A másodlat egyenértékű az eredeti bizonyítvánnyal.

Mi a teendőjük és milyen könnyítést vehetnek igénybe a vizsgán a speciális igényű vagy fogyatékkal élő vizsgázók?

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a 137/2008. R. 8. § (2) f) bekezdésében foglaltak értelmében a vizsgahelyek legjobb tudásuk szerint biztosítanak egyenlő esélyeket, megfelelő körülményeket a fogyatékkal élő vizsgázók számára. A vizsgahely a sajátos igényekről és a speciális vizsgáztatás körülményeiről minden esetben a Vizsgaközponttal kell egyeztetni a megfelelő kérelem benyújtását követően. Részletes tájékoztatás a Vizsgaszabályzatban.

Kaphatok-e nyelvvizsgabizonyítványt egy alacsonyabb nyelvvizsgáról?

Nem. A vizsgázó csak arról a nyelvvizsgáról kap nyelvvizsgabizonyítványt, amelyikre jelentkezett, és amit sikeresen teljesített.

Ha komplex vizsgára jelentkeztem, de csak az írásbeli vagy a szóbeli vizsga sikerült, kaphatok-e részvizsga-bizonyítványt?

Igen, a sikeres írásbeli vagy szóbeli vizsgáról a Vizsgaközpont külön bizonyítványt állíttat ki. Sikeres részvizsga esetén (angol, német B1, B2, C1 írásbeli vagy szóbeli részvizsga) a vizsgázó részvizsga-bizonyítványt és nemzetközi részvizsga-bizonyítványt kap.

Mi a teendőm, ha csak részvizsgám van, de komplex nyelvvizsga-bizonyítványra van szükségem?

A sikeres vizsgarészt nem kell megismételni, csak a hiányzó részvizsgát kell letenni, a vizsgadíjat is csak arra a részvizsgára kell befizetni. A részvizsga-bizonyítványok együtt a komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűek. Szóbeli és írásbeli nyelvvizsga-bizonyítvány összevonásáról itt (https://nyak.oh.gov.hu/doc/abc/default.asp) olvashat.

Mikor kapom meg a nyelvvizsga-bizonyítványt?

A vizsgázók a sikeres vizsgákról a vizsga időpontjától számított legkésőbb 60 napon belül kapják meg a vizsgabizonyítványt.

Hogyan kapom meg a nyelvvizsga-bizonyítványt?

Minden vizsgázó azon a vizsgahelyen tudja átvenni a nyelvvizsga-bizonyítványát, ahol a jelentkezését leadta. A nyelvvizsga-bizonyítványokat az illetékes vizsgahelyen ügyfélszolgálati időben személyesen vehetik át a vizsgázók érvényes személyazonosító igazolvány felmutatásával. A vizsgaeredményről telefonon nem lehet felvilágosítást kapni.

Mit kell tennem, ha nem tudom személyesen átvenni a nyelvvizsga-bizonyítványt?

Két tanúval hitelesített meghatalmazással a vizsgázó helyett annak megbízottja is átveheti a nyelvvizsga-bizonyítványt.

Mit jelent az első sikeres nyelvvizsgához nyújtott állami támogatás és mik a feltételei?

A Kormány 2020-tól tervezi az új felvételi eljárás bevezetését. Ennek értelmében a felsőoktatási intézménybe történő jelentkezés előfeltétele lesz legalább egy középfokú komplex (írásbeli és szóbeli) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvi érettségi vizsga sikeres letétele. Az új nyelvvizsga támogatási rendszer ehhez nyújt segítséget, aminek lényege, hogy minden 35. életévét még nem betöltött személy visszakapja a nyelvvizsga díját az adott évre érvényes minimálbér 25 százalékának megfelelő összeghatárig, amennyiben sikeresen teszi le első B2 vagy C1 nyelvvizsgáját. A visszaigénylés menete: a vizsgázó a vizsgára való jelentkezés szabályai szerint befizeti a nyelvvizsgadíjat, majd a sikeres vizsgáját követően az arra a célra rendszeresített formanyomtatványon (https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/m/2018/Nyelvvizsga-djhoz-nyjtott-tmogats-irnti-krelem.pdf)  vagy elektronikus űrlapon (https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,94e9adba-b8f8-4eb9-8243-0dff6eea8dcc) kérelmezi a díj visszafizetését a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál/az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-nél a nyelvvizsga-bizonyítvány vagy -tanúsítvány kiállításától számított egy éven belül. (Postacím: Budapest, 1820) Részletes tájékoztatás az Oktatási Hivatal oldalán itt. (https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/23-az-els%C5%91-sikeres-nyelvvizsga-%C3%A9s-az-els%C5%91-emelt-szint%C5%B1-idegen-nyelvb%C5%91l-tett-%C3%A9retts%C3%A9gi-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-ny%C3%BAjtott-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html)

Mit tegyek, ha a jelentkezésemet már leadtam, de mégsem tudok a vizsgán részt venni?

Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, lehetősége van a vizsga elhalasztására, melynek határidejét- az aktuális vizsgaidőszakra vonatkozóan – a Vizsgaközpont közzéteszi honlapján.   A vizsgahalasztás a halasztási kérelem kitöltésével és az 5000 Ft  vizsgahalasztási díj befizetésével kérelmezhető. A kérelmet és a befizetést igazoló csekkszelvényt a [email protected] e-mail címre szükséges megküldeni a megadott határidőig.

A halasztási kérelem minden esetben elfogadásra kerül (kivéve halasztott vizsga újbóli halasztása esetén).  

A halasztott vizsgát a következő vizsgaidőszakban kell teljesíteni. Vizsgahalasztás csak egy alkalommal kérelmezhető. Adott vizsgaidőszakon belül a vizsga elhalasztása  nem lehetséges.

Az adott vizsgaidőszak jelentkezési határidejéig a vizsgázó visszavonhatja jelentkezését. Ez esetben a vizsgázó jogosult a mindenkori különeljárási díjjal csökkentett befizetett vizsgadíja visszatérítésére.

A vizsgajelentkezés visszavonásához szükséges formanyomtatványt jelentkezés visszavonása személyesen, postai úton vagy szkennelt formában e-mailben kérjük a Vizsgaközponthoz eljuttatni. A határidő postai úton küldött visszavonás esetében a postai feladás dátumát jelenti. A visszavonás kizárólag az adott vizsgaidőszakban a vizsgázó által választott vizsgajelentkezésre vonatkozhat, részvizsgát illetve halasztott vizsgát nem lehet visszavonni.  A visszalépési nyilatkozat nem vonható vissza.

Mit vigyek, mit ne vigyek magammal a vizsgára?

A vizsgázó a vizsgára köteles magával hozni az azonosításhoz szükséges fényképes igazolványt, ceruzát és radírt. A vizsgázó saját belátása szerint italt (javasolt: egy darab zárható, átlátszó palack) bevihet magával a vizsgára. Az italos palackról a címkét, ha van, el kell távolítani. A vizsgázó saját hibájából a vizsgaanyagban okozott sérülés, rongálódás (például, ha leönti) esetén a vizsgahely nem biztosít pótfeladatsort.

Lehet-e szótárt használni?

Bármilyen nyomtatott szótárat használhatsz a vizsgán: egy- vagy kétnyelvűt, sőt, akár többet is hozhatsz magaddal.

Választhatok-e előre párt magamnak a szóbeli vizsgán?

Akár a legjobb barátoddal is szóbelizhetsz, mert az Euroexam vizsgáin te választhatod ki a párod.