Jelentkezési információk

Az ECL nyelvvizsgát társintézményünk a Mária Valéria Nyelviskola szervezi.

A nyelvvizsga díj visszaigénylése

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díja visszaigényelhető!

További részletekért látogassa meg a Magyar Államkincstár honlapját.

Jogszabály elolvasása.

A NYUFIG nyomtatványai itt tölthetőek le a visszaigényléshez.

Kizárólag sikeres complex akkreditált nyelvviszga igényelhető vissza. A visszaigényléshez a vizsgázó személyére kiállított számlákat be kell mutatni. A számlák igényléséhez, kérem alaposan olvassa át a jelentkezési és számlázási információkat.

Vizsgadíjak és időpontok

 

Vizsgaidőpontok, jelentkezési határidők

Vizsgaidőszakok 2021-ban

Szint

Vizsgaidőpontok

Jelentkezési határidő

Február

Alapfok, Felsőfok

február 5.

január 13.

Középfok

február 6.

Április Basic, Alapfok, Felsőfok április 9 március 11
  Középfok április 10 március 11
       
Június Alapfok, Felsőfok június 11 május 13
  Középfok június 12 május 13
       
Október Alapfok, Felsőfok október 1 szeptember 2
  Középfok október 2 szeptember 2
       
December Basic, Alapfok, Felsőfok december 3 november 4
 
Középfok
december 4 november 4

A 2021. ÉVI ECL PRÓBANYELVVIZSGA IDŐPONTOK

FEBRUÁR 20.            -        írásbeli és hallott szövegértés                                 

ÁPRILIS 24.                -        írásbeli és hallott szövegértés                                

AUGUSZTUS 14.       -        írásbeli és hallott szövegértés                                                                     

OKTÓBER 9.              -        írásbeli és hallott szövegértés                                                                      

NOVEMBER 20.        -        írásbeli és hallott szövegértés                                                                            

A szóbeli vizsga időpontja megbeszélés szerint történik.

Jelentkezési határidő: a vizsga előtt 1 héttel. A próbanyelvvizsga díja 5000,- Ft, diákigazolvány felmutatása esetén 4000,- Ft. Extra szolgáltatás: A próbanyelvvizsgák részletes kiértékelése és személyes konzultáció a javító és pontozó tanárral. Értékelendő részek: olvasott szövegértés, levélírás, hallott szövegértés. A részletes kiértékelés és konzultáció díja 2000 Ft.

Jelentkezés, befizetés és számlakiállítás menete

Ki jelentkezhet nyelvvizsgára?

Az ECL vizsgákra bárki jelentkezhet. A magyarországi törvényi szabályozás szerint, akkreditált nyelvekből azok jelentkezhetnek, akik a vizsga naptári évében betöltik 14. életévüket. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, valamint a vizsgadíj befizetésével, és egyúttal a befizetési igazolás vizsgahelyre történő eljuttatásával lehet.

A komplex nyelvvizsgán túl (amely az írásbeli és szóbeli vizsga egyszerre történő letételét jelenti) lehet jelentkezni külön csak szóbeli és külön csak írásbeli vizsgára is.

Jelentkezni az alábbi módok egyikén lehet:

 • a honlapról közvetlenül ezen az on-line űrlapon  a vizsgadíj egyidejű átutalásával és a befizetés igazolásának elektronikus, személyes, vagy postai eljuttatásával

Jelentkezés után a vizsgázót regisztráljuk az ECL admin felületén. A regisztrációt követően a vizsgázó e-mailben megkapja az adott vizsgára vonatkozó azonosítószámot (vizsgán használatos azonosító kód) és jelszót, amelyekkel eléri a Vizsgázói oldalát.  Később az azonosítószám és a jelszó segítségével az ECL admin felületén a „vizsgázói oldal” menüpont alatt tudja megtekinteni a személyes adatait, a vizsgaadatokat, a befizetésre vonatkozó információkat, valamint a vizsgaértesítőjét, amit a vizsga előtt kb. 8-10 nappal küldünk ki e-mailben. A vizsgaértesítőn szerepel a vizsgabeosztás a pontos helyszín és időpont feltüntetésével. Ezt az értesítőt a vizsgázónak magával kell hoznia a vizsgára, illetve személyigazolványt és szótárt is.A vizsgát követően 30 nappal szintén a vizsgázó oldalon tudja megtekinteni az elért eredményét.

Nyelvvizsgadíj befizetésének menete

A jelentkezés csak abban az esetben érvényes, ha a vizsgázó befizette a vizsga teljes díját. A vizsgadíjat kétfelé kell befizetni.

 • A jelentkező a vizsgadíj vizsgaközpontot megillető részét a Pécsi vizsgaközpontnak fizeti be, utalással. 
 • A vizsgahely (Nyelviskola) megillető részét a Nyelviskolának kell befizetni, személyesen vagy átutalással.

Pécsi Vizsgaközpont adatai:

Számlatulajdonos számlaszáma:  10024003-00282716-00000000
Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
Közlemény: 150057 + vizsgázó neve+ címe

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak).
A jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód. Ennek elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást áll módunkban kiadni.

Mária Valéria Nyelviskola adatai:

Cím: 2500 Esztergom, Szent Tamás utca 11.
Duna Takarékszövetkezet - 58600575-11213419-00000000
Közlemény: Vizsgázó neve és telefonszáma

Nyelviskolánk automatikusan ki fog állítani minden befizetésről számlát.  Utalás esetén kérjük a közlemény rovatban jelölje a vizsgázó nevét. Kérjük ne feledje , hogy a vizsgadíj visszaigényléséhez a számlára szüksége lesz. Utólag, számla javítása, módosítása intézményünknek nem áll módjában.

Az ECL nyelvvizsgarendszer aktuális vizsgadíjai

Akkreditált nyelvvizsga:

Vizsga típusa

Pécsi Vizsgaközpontot

megillető díjtétel

Mária Valéria Vizsgahelyet

megillető díjtétel

Összesen:

Angol/Német A2  komplex vizsga

15 500 Ft 7500 Ft 23 000 Ft

Angol/Német A2 részvizsga (írásbeli vagy szóbeli)

9000 Ft 5000 Ft 14 000 Ft

Angol/Német B1 komplex vizsga

21 000 Ft 10 000 Ft 31 000 Ft
Angol/Német B1 részvizsga (írásbeli vagy szóbeli) 13 000 Ft 6000 Ft 19 000 Ft
Angol/Német B2 komplex vizsga 22 500 Ft 11 500 Ft 34 000 Ft
Angol/Német B2 részvizsga (írásbeli vagy szóbeli) 14 000 Ft 7 000 Ft 21 000 Ft
Angol/Német C1 komplex vizsga 23 500 Ft 12 500 Ft 36 000 Ft
Angol/Német C1 részvizsga (írásbeli vagy szóbeli) 14 500 Ft 7500 Ft 22 000 Ft

Nem akkreditált nyelvvizsga:

Vizsga típusa

Pécsi Vizsgaközpontot

megillető díjtétel

Mária Valéria Vizsgahelyet

megillető díjtétel

Összesen:

Olasz B1, B2, C1 komplex vizsga

bruttó 17500 Ft

bruttó 8500 Ft

26000 Ft

Olasz B1, B2, C1 résznyelvvizsga

(írásbeli vagy szóbeli)

bruttó 11000 Ft

bruttó 5000 Ft

16000 Ft

Olasz A2 komplex vizsga

bruttó 11000 Ft

bruttó 5000 Ft

16000 Ft

Olasz A2 résznyelvvizsga

(írásbeli vagy szóbeli)

bruttó 5500 Ft

bruttó 3500 Ft

9000 Ft

 

A vizsgára történő jelentkezés abban az esetben válik érvényessé, ha a jelentkező mind a Pécsi ECL vizsgaközpont, mind a Mária Valéria Nyelviskola vizsgahely részére befizette a vizsga teljes díját.

Mindkét befizetésről szóló bizonylatot, kérjük eljuttatni a Mária Valéria Nyelviskolába:

Átutalás esetén a nyelviskola részére befizetett díjról  elekronikus számla kerül kiállításra. Az elektronikus számlát a jelentkezésen megadott e-mail címre fogja megkpani az utalás beérkezése után. Amennyiben Ön nem tud eelektronikus számlát befogadni kérem ezt e-mailben jelezze az [email protected] email címre.

Gyakorlati tudnivalók

ECL nyelvvizsga: Fontos tudnivalók vizsgázóknak

Az alábbiak a vizsga lebonyolítása és sikeressége érdekében rendkívül fontosak.
Kérjük, olvassa el őket figyelmesen!

 • Ellenőrizze vizsgája pontos helyét és idejét még a vizsga napját megelőzően.
 • Nyelvvizsga értesítőjét kérjük, feltétlenül hozza magával a vizsgára. Ellenőrizze a rajta szereplő személyes adatokat, és amennyiben hibát talál, kérjük, jelezze e-mail-ben legkésőbb a vizsga előtti napon.
 • Érkezzen pontosan, legkésőbb a vizsga kezdete előtt 20 perccel.
 • Hozza magával érvényes arcképes igazolványát (személyi igazolvány, útlevél). Ennek hiányában a vizsgahely az érintett személy vizsgáztatását köteles megtagadni. Diákigazolványt nem fogadunk el.
 • Asztalán – a vizsga teljes időtartama alatt – kizárólag a vizsgaanyag, a megoldáshoz szükséges eszközök, továbbá az érvényes arcképes igazolványa lehetnek.
 • Mobiltelefonját a vizsga teljes időtartama alatt tartsa kikapcsolva.
 • A vizsgarészek alatt a vizsgázótársakkal beszélni, őket zavarni szigorúan tilos.
 • Másolás, puskázás, nem megengedett eszköz használata, vagy arra irányuló szándék, minden esetben a vizsgáról való kizárást vonja maga után.
 • Hozzon magával legalább kettő kék vagy fekete tollat. Az írásbeli feladatlapokon kizárólag golyóstoll (kék vagy fekete színű) használata engedélyezett.
 • Az írásbeli kommunikáció (fogalmazás) vizsgarészben egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótár engedélyezett, kivétel tematikus szótár. Szótárt a Vizsgázónak kell magával hoznia, azt a vizsgahely nem biztosítja! Továbbá kézzel írott jegyzetek, szószedetek sem használhatók.
 • Hallgassa figyelmesen a vizsgafelügyelőt és kövesse utasításait. Azonnal jelezze a felügyelőnek, ha úgy érzi, nem a megfelelő vizsgaanyagot kapta, esetleg a vizsgaanyag nem teljes, vagy olvashatatlan.
 • Olvassa el figyelmesen a feladatlapon szereplő utasításokat és pontosan kövesse azokat.
 • Amennyiben a vizsga ideje alatt kétsége lenne tennivalóit illetően, kézfeltartással jelezze a felügyelőnek. A feladat megoldásához konkrét segítséget azonban nem kérhet, illetve a felügyelő nem adhat.
 • A vizsgatermet csak a felügyelő engedélyével hagyhatja el. A vizsgatermek közelében kérjük, ne hangoskodjon.
 • Amennyiben olyan rendellenességet tapasztal, amely a vizsga szabályos és eredményes lebonyolítását befolyásolja, kérjük, haladéktalanul jelezze azt a teremfelügyelőnek, valamint kérje az esemény vagy körülmény jegyzőkönyvezését.
 • A vizsgaeredmények (szóbeli és írásbeli egyaránt) a vizsgát követő 30 nap múlva a vizsgakód és jelszó megadásával a Vizsgázói oldalon érhetők el. A Vizsgázói oldalra honlapunk (www.ecl.hu) Vizsgázói oldal menüpontjában léphet be.
 • Sikeres vizsga esetén az államilag elismert és a nemzetközi bizonyítványt előreláthatólag az eredmények közzétételétől számított legkorábban 1 hónap múlva bocsátjuk a vizsgázók rendelkezésére.
 • A jelentkezési lapon (vagy on-line jelentkezéskor) rosszul megadott adatok miatt hibásan kiállított nyelvvizsga-bizonyítvány javítását a vizsgaidőponttól számított egy éven belül lehet kérni. A hibás bizonyítvány újranyomtatásának eljárási díjairól a www.ecl.hu honlapon tájékozódhat. Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ az államilag elismert bizonyítványt csak abban az esetben gyártatja újra, ha a hiba a vizsgázó nevében van (ez alól kivétel, ha pl. a második keresztnév hiányzik). Minden más esetben ún. hatósági igazolást állít ki a Hivatal, amelyben helyesbíti a téves adatot. További részleteket ld.: www.nyak.hu, vagy www.ecl.hu Nyomtatványok Hibás bizonyítvány cseréje menüpont alatt.
 • A teljes vizsgaszabályzatot megtalálja a www.ecl.hu honlapon.

FONTOS: A Vizsgaszabályzatban és jelen Tudnivalókban foglalt szabályok megsértése a vizsgáról való kizárást vonja maga után! Köszönjük megértését és együttműködését!

Egyéb fontos információk

Halasztás

A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult vizsgahalasztást kérni. Ekkor a vizsgáját automatikusan a következő vizsgaidőpontra regisztráljuk.

Csak az a vizsgatípus halasztható, melyre a vizsgázó eredetileg jelentkezett. Ha annak bármely részén megjelent, a halasztási kérelmet nem áll módunkban elfogadni.

A halasztás menete:

 • a halasztást az erre rendszeresített nyomtatványon, és 3000 Ft halasztási díj befizetése ellenében lehet kérni;
 • kérelem beszerezhető az ECL vizsgahelyeken, illetve a formanyomtatvány itt letölthető és átutalással fizetendő a halasztás díja;
 • az átutaláshoz szükséges adatok a következők:
 • Számlatulajdonos számlaszáma: 10024003-00282716-00000000
  Számlatulajdonos neve: Pécsi Tudományegyetem
  Közlemény: 150057 ECL halasztási díj
 • az eredeti kérelmet és a befizetést igazoló dokumentumot a vizsgát követő tíz napon belül kell eljuttatni arra a vizsgahelyre, ahol vizsgázott volna!

Kérelem kivételes eljárásra

Fogyatékossággal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. A vizsgára jelentkezés határidejéig szíveskedjen eljuttatni az orvosszakértői vélemény másolatát és az itt letölthető űrlapot a választott vizsgahelyre. Az eljárás díjtalan. Utólagosan leadott igazolás alapján nem vehetők igénybe a kedvezmények, ez esetben csak arra van lehetőség, hogy díjmentesen halaszthat a következő vizsgaidőszakra.

<<<< Kérelem letöltése >>>>

Felülvizsgálat

A vizsgaeredmények felülvizsgálatát a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. § (3), (3a) és (3b) pontja szabályozza. A vizsgázók az eredmények közlésétől számított 15 napon belül élhetnek felülvizsgálati kérelemmel. A felülvizsgálati kérelem benyújtható a dolgozat megtekintésétől függetlenül is.

A vizsgázó kétfajta felülvizsgálati kérelmet nyújthat be:

 1. A vizsgázó felülvizsgálati kérelemmel élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. Ebben az esetben a felülvizsgálat ingyenes.
 2. A vizsgázó kérheti az írásban teljesített vizsgadolgozatainak és szóbeli teljesítményének harmadik értékelő által történő újraértékelését. Az újraértékelés díjköteles. Az újraértékelés díja készségenként 2.500.- Ft. A díjbefizetési igazolást a kérelemhez mellékelni kell. Annak hiányában az újraértékelést nem áll módunkban elvégezni.

A kérelmet a Felülvizsgálati/Újraértékelési kérelem űrlapon a vizsgaeredmény közlésétől számított 15 napon belül a PTE Vizsgaközponthoz kell benyújtani. A kérelmet e-mail-ben és levélben is meg kell küldeni. A felülvizsgálati és újraértékelési kérelem előterjesztésének időpontjaként a postára adás napját tekintjük.

E-mail cím: [email protected]

Postacím: PTE Idegen Nyelvi Központ, 7624 Pécs, Damjanich u. 30. II. emelet

A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati és újraértékelési kérelmekkel kapcsolatos részletes szakmai indokolást is tartalmazó döntését 15 napon belül hozza meg, és erről a vizsgázót levélben értesíti. Felülvizsgálati és újraértékelési kérelmek esetén a Vizsgaközpont a vizsgaeredményt módosíthatja. Az újraértékelési kérelem elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetén a Vizsgaközpont visszafizeti a vizsgázónak az adott készségre vonatkozó újraértékelési díjat, valamint gondoskodik a nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításáról.

A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül a döntés ellen az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással.